Alapítvány

POMÁZI REHABILITÁCIÓÉRT ALAPÍTVÁNY 

Rövidített név: „PR” Alapítvány 

Alapító: Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

Az Alapítvány székhelye: 2011 Budakalász, Martinovics utca 13.
Az Alapítványt bejegyezte a Pest Megyei Bíróság a Pk. 60.322/1994. számon. 
Az Alapítvány adószáma: 18665484-1-13. 
Az Alapítvány bankszámlaszáma: 10103874-12350443. 

Az Alapítvány céljai: 
- az Alapítvány támogatást nyújt a vegyes profilú pszichiátriai SARA otthonban ellátottak foglalkoztatásához, ápolásához, rehabilitációjához; 
- az Alapítvány támogatást nyújt a Pomáz-Kiskovácsi és Budakalász-Dunaparti Pszichiátriai Szakkórházban ellátottak foglalkoztatásához, ápolásához, rehabilitációjához, 
- az Alapítvány támogatást nyújt az Alapító által működtetett egészségügyi intézmények működésének fenntartásához, fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez. 

Az Alapítvány az alábbi területeken fejt ki közhasznú tevékenységet: 
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. 
- Szociális tevékenység, időskorúak gondozása. 
- rehabilitációs foglakoztatás. 

Az Alapítvány nyitott, így mind külföldi, mind magyar természetes és jogi személyek csatlakozására lehetőség van. Az Alapítvány működéséhez csatlakozás nélkül is lehet segítséget nyújtani. Az Alapítvány céljaihoz csatlakozás nélkül befizetett hozzájárulás, vagy teljesített szolgáltatás is a hatályos adójogszabályok szerinti kedvezményeket élvezi. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat és a hatályos jogszabályok keretei között a kuratórium dönt. 

 

 Becze Ákos     
kuratóriumi elnök


A közreműködő szervezetek