Közbeszerzésekkel kapcsolatos anyagok

Közbeszerzésekkel kapcsolatos anyagok a Kbt. 43.§(1) alapján:

2018. évi statisztikai összegzés

2019. évi közbeszerzési terv


A közreműködő szervezetek